Popa spurca
Wygląd: zabarwiona na szarobrązowo modliszka, która kształtem ciała przypomina suchą gałązkę. Kiedy się ją wystraszy często przyjmuje maskującą postawę, wtedy odnóża chwytne wyciąga do przodu. Samica ma krótsze skrzydła, które nie dosięgają końca odwłoku, u samca skrzydła zakrywają odwłok.

Wielkość: samica 7,5 cm, samiec 6,5- 7cm.

Pochodzenie: południowa Afryka, Madagaskar.

Hodowla: temperatura dla hodowli 24- 28C. Utrzymuje się suche środowisko, używam piasku jako podłoża. Ta modliszka niekiedy nie bierze pokarmu od razu i trzeba zwracać uwagę, aby potem w czasie wylinki nie zrobił jej krzywdy na przykład świerszcz, który został w terrarium. Kiedy się ją wystraszy, modliszka ta przyjmuje często maskującą postawę, na przykład spadnie na ziemię i udaje martwą.

Wychowanie: z wychowaniem tego gatunku bywają problemy głównie przy dopuszczaniu samca do samicy, dlatego że są to modliszki dość płoche i jeśli się je wystraszy, przestają się ruszać. Niekiedy jest tak, że samica z początku boi się samca. Ale jeżeli zostawimy samicę z samcem bez nadzoru, może zdarzyć się, że ona po chwili go pożre. Dlatego dobrze, jeśli modliszki mają do dyspozycji więcej miejsca, przy czym lepiej ich nie dotykać, a jednocześnie obserwować, aby zapobiec pożarciu samca przez samicę. Samice wytwarzają kokony na gałęzi albo na ścianie terrarium na ziemi, lęgnie się około 100 młodych.
Mój pogląd na temat tego gatunku: interesująca, ze względu na kształt ciała, a także zachowanie modliszka, która stara się zlać z otoczeniem.
Powrót