Chov kudlanek


Kudlanky jsou dravci, a tak je u většiny druhů nutné chovat je odděleně. Pro dospělé kudlanky většiny druhů používám terárium o rozměrech 30cm-výška a 20 krát 20cm dno,ale je možné použít třeba i velkou zavařovací sklenici,kam umístíme větev,na které bude kudlanka trávit většinu času.Jako substrát používám pro vlhkomilné druhy rašelinu,pro suchomilné písek. Jelikož se kudlanky během růstu několikrát svlékají (většinou 7-9krát),a při svleku musí být zavěšeny,je na to třeba pamatovat při volbě terária,a především větví,které tam umístíme.Pokud mají mladé kudlanky v teráriu příliš mnoho větví, né vždy se svléknou na té nejvhodnější,což má za následek často smrt,či různé deformace.Proto se tuto možnost snažím omezit ,tím že mladým kudlankám umístím do chovné nádže větev pouze jednu a to takovou na které mají možnost se bezproblémově svléknout. Možné je umístit mladým kudlankám ke stropu chovné nádrže plastovou síť,na které se také bez problémů svlékne viz-Zde Ke svleku do dospělosti je také třeba aby byla síť nejen na stropu,ale také na některé svislé stěně,aby se kudlanka po svleku mohla otočit hlavou nahoru a vyrovnaly se jí také křídla. Teplota pro chov závisí na druhu kudlanky,ale většinu kudlanek chovám při teplotě kolem 25C. Potravou pro kudlanky je různý hmyz přiměřené velikosti -Cvrčci,sarančata,švábi,larvy potemníků a nejmenší mladé krmím bezkřídlými octomilkami,případně mšicemi.Mladé kudlanky v prvním až třetím instaru krmím obden,dospělé dvakrát týdně,ale v případě větší kořisti méně často.Terária rosím dle druhu kudlanek,u vlhkomilných udržuji vlhký substrát,ale i druhy pocházející ze sužších oblastí se často rády napijí i když většinu potřebné vody získávají z potravy. Odchov:Pokud máme kudlanky dospělé,což poznáme podle toho že mají křídla(u některých druhů má samice jen velmi malá) můžeme se pokusit o odchov. Samce rozeznáme od samice podle toho,že je většinou menší,štíhlejší,mívá delší křídla a často i tykadla.Pohlaví je možné ale rozeznat i u mláďat a to podle zadečkových článků.U samičky je možné při pohledu ze spodní strany zadečku napočítat 6 u samečka 8 článků s tím,že má poslední články znatelně menší viz - Zde Jelikož se jedná o dravce a samice bývá větší než samec je dobré ji před jeho připuštěním pořádně nakrmit,a nejlepší je držíli právě kořist.Páření trvá většinou do druhého dne,kdy je možné samce(pokud ještě žije) odchytit. V závislosti na druhu a stáří samice vytvoří několik ooték.Někdy vytvoří první ootéku již po několika hodinách,(to se v mém chovu stalo pouze u kudlanky Phyllocrania paradoxa)většinou však pokud je mladá přibližně po měsíci a další v přibližně měsíčních intervalech. Ootéky je třeba také udžovat v určité vlhkosti podle druhu rosením a udržováním vlhkého substrátu.Především u ooték druhů které vyžadují vyžší vlhkost je třeba dostatečně větrat a tím omezit výskyt plísní.Většinou kolem čtyřicátého dne se líhnou mladé na tenkých vláknech,kde se okamžitě svlékají. Potravu začínají přijímat často již druhý den po vylíhnutí.


Zpět